Bøker

Kitsch eller kunst?

Hva er det ved Haruki Murakami som splitter både lesere og kritikere?