Bøker

Hjemme på asylet

Sara Stridsberg brøt seg inn på et mentalsykehus. Så skrev hun en roman som vil oppheve skillet mellom de syke og de friske.