Bøker

Blod på det norske uskyldslakenet

Spørsmålet er ikke om vi visste, men hvorfor vi var så villige.