Bøker

Det utskrevne språket

Diktdebuten Også det uforsonlige finnes blottlegger skammen og avmakten som følger med psykiske lidelser.