Bøker

Øvelser i diktlesing

Man kan krangle lenge om grenseoppgangen mellom positivt gåtefull og negativt ullen poesi.