Bøker

Juryen har talt

Listen over Norges fremste forfattere under 35 er klar. Juryen mener listen vitner om en vital og variert litterær kultur – men med få tegn på tydelige generasjonsdannelser.