Bøker

Urettferdighetens status quo

Nordisk råds litteraturpris: Du skal ikke stjele. Spesielt ikke Bruno K. Öijers dikt, som bør deles ut til konger, menigmann og revolusjonære.