Bøker

Ord møter bilder

Korrespondance. Galleri Image, Aarhus, 30. oktober–20. desember

Kjennere av den norske samtidslitteraturen har bemerket at berøringspunktene med det øvrige kunstfeltet er forbløffende få. Denne tverrkunstneriske utstillingen, som fører litteratur og billedkunst sammen, byr på verk av blant andre danskene Amalie Smith og Christian Yde Frostholm, samt våre egne Victoria Durnak og Audun Mortensen. Lørdag 31. oktober blir det sågar opplesninger ved de samme forfatterkunstnerne.

Mer fra Bøker