Bøker

De besatte

Johan Jensens debut, Kråken, er en ekspansiv og ambisiøs roman om historisk sannhetssøken der plottet etter hvert får overtaket.