Bøker

Nostalgiens tidsalder

Glänta 2/16

Etter å ha lest Vagants voluminøse dobbeltnummer om gullalderforestillinger, er vi langt fra mette på tenkning om nostalgi og drømmer om en bedre fortid. Vi fortsetter lesningen med det svenske tidsskriftet Gläntas nye nummer, som dreier seg om «nostalgiens tidsalder». Blant annet byr nummeret på en ny tekst av Zygmunt Bauman, som faktisk vier hele sin nye bok – med den talende tittelen Retrotopia – til dette emnet. De gode gamle dagene fortsetter å gjøre livet surt for oss.

Mer fra Bøker