Bøker

Årets beste bøker

Morgenbladets kritikere velger sine favoritter fra bokåret 2016.

Ane Farsethås og Olaf Haagensen diskuterer årets beste bøker på Morgenbladets podcast. Abonner via Itunes eller lytt her:

Frode Helmich Pedersen

Vigdis Hjorth
Arv og miljø
CappelenDamm

En intens og besettende roman om overgrep, løgner og dysfunksjonelle familierelasjoner. Romanen vil antagelig bli stående som helt sentral i Vigdis Hjorths forfatterskap – helt uavhengig av debatten om virkelighetslitteraturen.

Nicholas Møllerhaug
Stupet
Vigmostad Bjørke

Møllerhaugs smittende engasjement for Bergens-arkitekten Leif Grung og hans skjebne har gjort dette til en drivende god bok. Ikke bare fører den oss inn i et sosialt miljø som i hvert fall jeg hadde begrenset kunnskap om fra før, den får en også til å se byen Bergen med nye øyne.

Lucia Berlin
Håndbok for vaskedamer
Oversatt av Vibeke Saugestad
Forlaget Oktober

En utgivelse som oppsummerer et helt forfatterskap som til nå har vært ukjent for de aller fleste her til lands. Berlin skriver sanselig, observant, vittig og usentimentalt om liv som leves blant vaskedamer, ulovlige immigranter, bussjåfører, kusker og narkomane.

Margunn Vikingstad

Ida Hegazi Høyer
Historier om trøst
Tiden Norsk Forlag

Tre sanselege og smarte noveller med eit eige blikk for alle tilfeldigheiter og banalitetar som vel kan seiast å vere råmaterialet i dei fleste liv. Med det som utgangspunkt, utforskar Høyer kva moglegheiter vi har for å finne den nødvendige trøysta hos den framande i forsøka våre på å grave ut eit liv.

Bjarne Riiser Gundersen
Da postmodernismen kom til Norge. En beretning om den store intellektuelle vekkelsen som har hjemsøkt vårt land
Flamme Forlag

Kunnskapsrik og morosam rapport om ein epoke og eit omgrep der forfattaren smidig vekslar mellom kritisk blikk på si eiga postmodernistiske fortid og solid oversikt over sjølve objektet – noko som òg vekker til live gledefylte teoriminne frå studietida mi.

Tone Hødnebø
Nytte og utførte gjerninger
Kolon Forlag

Diktsamling som appellerer ved sin pragmatiske tittel og sin poetiske-intellektuelle tenkemåte. Med ein sjølvgranskande skrivemåte og eit blikk på tid, minne og sanning kommenterer Hødnebøs dikt indirekte haustens snakkis «verkelegheitslitteratur», mellom anna slik: «Minst én av oss husker feil / og fortiden skrives om til framtid.»

Espen Søbye

Lars Thue, Espen Ekberg og Christine Myrvang
Mellommannen. Joh. Johannson og kampen om dagligvaremarkedet 1866–2016
Universitetsforlaget

Oslo har alltid hatt en mektig handelsstand, og vil du kjenne din by, må du kjenne kremmerne. Denne boken hjelper deg med det. Det drabelige oppgjøret innen handelsstanden mellom grosserere og kjedene er ett av høydepunktene. Utgivelsen er intelligent illustrert, har papir det er godt å ta i, og en innbinding som gjør det deilig å bla i boken.

Marianne Neerland Soleim
«Operasjon asfalt» – kald krig om krigsgraver
Orkana Forlag

Et historisk pionerarbeid viser hvordan minnet om slavearbeidsleirene og drapet på over 10 000 allierte soldater, hovedsakelig fra Den røde armé, ble forsøkt skjult etter krigen ved at de lokale gravplasser og krigsminner ble utslettet. Under den kalde krigen måtte båndene som ble knyttet mellom nordmenn og sovjetere, rives over.

Sveinung Wålengen og Marius Nyheim Kristoffersen
Bygdekinoen i Norge. En reise i utkanten av lerretet
Skald

En forfatter (Wålengen) og en fotograf  (Kristoffersen) har fulgt med bygdekinoen rundt i landet. Fantastisk bildemateriale fra Dypvåg i sør til Loppa i nord er ledsaget av informativ og nøktern tekst om vansker og viderverdigheter. Boken er en bauta over en 65 år gammel kulturinstitusjon.

Olaf Haagensen

Vigdis Hjorth
Arv og miljø
CappelenDamm

Vigdis Hjorths mye omdiskuterte roman av høsten, om hovedpersonen Bergljots erkjennelse av at faren foregrep seg på henne i barndommen, legger en ny brikke til det som er blitt et uomgjengelig forfatterskap i norsk samtidslitteratur. Det er grunn til å håpe at Arv og miljø i årene som kommer i større grad vil bli lest innenfor rammen av Hjorths øvrige romaner og opp mot hennes litterære valgslektskaper enn det som har vært tilfellet hittil.

Édouard Louis
Voldens historie
Oversatt av Egil Halmøy
Aschehoug

Grunnfortellingen i Voldens historie er ukomplisert og lar seg kort sammenfatte: En julenatt blir Édouard Louis voldtatt og nesten drept. Romanen Voldens historie er langt vanskeligere å sette på begrep: Den dreier seg om hvordan man forteller en historie som og politi og akuttmottak, media og familie allerede har ferdige versjoner av, hvordan man holder fast ved ens egen historie på en måte som gjør at man forstår den selv, og kan bli forstått av andre. Lesesirkeltips: Voldens historie pluss Vigdis Hjorths Arv og miljø (se over).

William Shakespeare
Stormen
Oversatt av Erik Bystad
Aschehoug

Lesning er gjenlesning, heter det. William Shakespeares stykke The Tempest (1611) – om eks-hertugen og trollmannen Prospero som er forvist til en øde øy i Europas utkant– hører til blant de litterære verkene som bekrefter denne påstanden. Erik Bystads nye gjendiktning av året, den første til bokmål siden 1970, er en ypperlig anledning til igjen å dukke inn i et verk som i sin språklige og tematiske rikdom åpner seg både mot litteratur- og kulturhistorien og mot vår egen politiske samtid.

Hedda Lingaas Fossum

Lucia Berlin
Håndbok for vaskedamer
Oversatt av Vibeke Saugestad
Forlaget Oktober

Usentimentale noveller fra Vestkystens underbelly, skrevet med skjerpende vidd. Lucia Berlin skildrer arbeid, aborter og alkoholisme i et likefremt og lakonisk språk som byr på kontinuerlige overraskelser.

Carson McCullers
Hjertet er en ensom jeger
Oversatt av Ragnhild Eikli
Aschehoug

Carson McCullers’ debutroman fra 1940 tegner opp et bilde av en småby på det det harde 30-tallet gjennom perspektivet til fire karakterer som alle kretser rundt fortellingens stilltiende sentrum, døvstumme John Singer. McCullers tar opp komplekse problemstillinger rundt rase, klasse og kjønn, og skildrer samtidig individuelle tankeverdener, lengsler og håp, med varhet og oppsiktsvekkende psykologisk innsikt.

Victoria Kielland
Dammyr
No comprendo press

Pulserende – på flere måter – heimstaddiktning fra Østfold. Heseblesende og samtidig stramt poetisk komponert narrativ som sirkler rundt ungjenta Aurora, der hun står og onanerer på et kjøpesenter, flettet sammen med hendelser og skikkelser fra Fredrikstads historie.

Per Hem

Elisabeth Vislie
Ved fronten. Gerda Grepp og den spanske borgerkrigen
Pax Forlag

En sterk historie om livet til en ung, norsk, kvinnelig journalist under borgerkrigen i Spania. Basert på den enestående korrespondansen mellom henne og moren kommer vi tett på et intenst, viljesterkt menneske som brente sitt lys i begge ender.

Eirik Wig Sundvall
Gerhardsens valg. Arbeiderpartiets tunge avskjed med Sovjetunionen
Gyldendal

Ansporende og velskrevet bok om hvor blendet de fleste på venstresiden i norsk politikk ble av den russiske revolusjon i 1917. Det synes å ha vært lettere for Gerhardsen å ta et oppgjør med Norges Kommunistiske Parti enn å kvitte seg med nostalgien for kommuniststaten i øst.

Hans Morten Synstnes
Den innerste sirkel. Den militære sikkerhetstjenesten 1945–2002
Dreyer

Den militære sikkerhetstjenesten hadde ansvaret for at norske forsvars- og statshemmeligheter ble beskyttet, og er en gullgruve for alle med interesse for det hemmelige Norge. Forfatteren er kritisk til hvordan tjenesten ble overstyrt av Willoch-regjeringen da Arne Treholt fikk sin sikkerhetsklarering og ble opptatt på Forsvarets høgskole i 1982.

Aksel Kielland

Taiyo Matsumoto
Sunny vol. 6
Oversatt til engelsk av Michael Arias
Simon & Schuster

Sjette og avsluttende bind av Taiyo Matsumotos barnehjem­epos Sunny er, som de fem foregående, en studie i subtilt og metodisk orkestrert hverdagsdrama. I likhet med sin landsmann, filmregissøren Hirokazu Koreeda, er Matsumoto en av vår tids store humanistiske kunstnere.

Alan Moore og Jacen Burrows
Providence 
Avatar Press

I skrivende stund gjenstår fortsatt ett nummer av Alan Moores grundige oppgjør med hvordan arven etter H. P. Lovecraft er blitt forvaltet. Likevel er det ingen tvil om at skrekkhistorien Providence vil ta sin plass blant engelskmannens mest ambisiøse arbeider, side om side med Promethea, From Hell og V for Vendetta.

Seiichi Hayashi
Red Red Rock and other stories 1967–1970
Oversatt til engelsk av Ryan Holmberg
Breakdown Press

Seiichi Hayashis poetiske og opprivende serier fra 1960- og 70-tallets Japan spenner fra det ugjennomtrengelige til det sublime. Samlingen Red Red Rock er ikke like umiddelbar som Gold Pollen and Other Stories fra 2013, men også den inneholder seriekunst av sjokkerende høy kvalitet.

Ane Farsethås

Ta-Nehisi Coates
Mellom verden og meg
Oversatt av Bodil Engen
Heinesen Forlag

Personlig memoar, politisk pamflett og kulturkritisk essay som tar USA av i dag på kornet. I likhet med forbildet, James Baldwins The Fire Next Time, er dette en velskrevet knyttneve av en bok. Kan med fordel leses sammen med Claudia Rankines Citizen, Margo Jeffersons Negroland og Paul Beattys The Sellout.

Édouard Louis
Voldens historie
Oversatt av Egil Halmøy
Aschehoug

Édouard Louis skriver fremdeles selvbiografiske romaner, men Voldens historie går debuten Farvel til Eddy Bellegueule en høy gang, ikke minst formmessig. En uvanlig sterk skildring av overgrep, virkningen av traumer på kropp og sinn, og vanskene med å fortelle om dem. Kan med fordel leses sammen med Vigdis Hjorths roman av året.

Svetlana Aleksijevitsj
De siste vitnene
Oversatt av Alf B. Glad
Kagge Forlag

Med oversettelsen av De siste vitnene ferdigstiller Kagge Forlag utgivelsen av nobelprisvinnerens hovedverk Utopiens stemmer på norsk. De siste vitnene tar for seg andre verdenskrig fortalt fra barneperspektiv. Hundre mennesker forteller sine historier til forfatteren, som bygger det hele sammen til en mektig, mangefasettert fortelling. Kan med fordel leses sammen de fire andre bøkene i serien.

Bernhard Ellefsen

Vigdis Hjorth
Arv og miljø
Cappelen Damm

Først etter et par hundre sider av Hjorths roman begynte jeg å legge merke til noen underlige setningskonstruksjoner: Lange perioder, fylt av muntlige innskudd, som skyver og skyver på setningens objekt. Setningene, som boken for øvrig, tviholder på ordet, nekter å la seg avbryte, speiler briljant den forsinkede erkjennelsen helt ned i syntaksen. Form er lik innhold.

Åsne Seierstad
To søstre
Kagge Forlag

«Litterær journalistikk» kaller forfatteren denne boken i etterordet. Jeg ville heller sagt fortellende journalistikk. Det medfører mange fallgruver, men også et enormt potensial. I Seierstads historie om to søstre som reiser til Syria er fortellingen i seg selv analyseverktøyet, og det åpner store rom.

Karl Ove Knausgård
Om våren
Forlaget Oktober

En liten og fullendt roman om konas selvmordsforsøk mens hun er gravid med deres fjerde barn, konsentrert og med en form som hugget i marmor. «Livet skramler i de levende», står det et sted. Om våren er kanskje Knausgårds aller beste tekst.

Ellen Sofie Lauritzen

Vigdis Hjorth
Arv og miljø
Cappelen Damm

Jeg pleier ikke ligge våken hele natten og lese ut en bok, til det er jeg for glad i å sove. Men Arv og miljø føltes rett og slett for viktig til å legge fra seg. Romanen innehar en særegen, insisterende intensitet – og tross alt det tunge og vonde Hjorth skriver om, er den også full av humor og varme.

Gunstein Bakke
Havende
Forlaget Oktober

Du har skrivning, og du har skrivning. Alle som er opptatt av språkets muligheter, bør vende snuta mot Gunstein Bakke. Bakke har en helt egen evne til å løfte frem og sette ord på alt det menneskelige vi går og bærer på, han tyner språket, vrir det opp, og ut pipler oppfinnsomme, poetiske setninger som en vil ta vare på og finne frem igjen når det butter.

David Szalay
All That Man Is
Graywolf

Å lese britiske David Szalay er som å fly første klasse når en er vant til å fly økonomi: En kjenner seg nærmest litt brydd over hvor godt en blir ivaretatt. Romanen, som havnet på kortlisten til årets Booker-pris, utforsker hva det vil si å være en moderne mann – de ni fortellingene om ni menn som alle kjenner på ensomheten, er både vittige, intelligente, forstyrrende, rørende – og ikke minst fantastisk velskrevne.

Carina Beddari

Anne Carson
Float
Knopf

Profitt hos Homer, sjøene på månen og en jul med Hegel er bare noe av det Anne Carson kan skrive fengslende lærd og formmessig engasjerende om. Klodens kuleste nålevende dikter har samlet 22 chapbooks – uformelle, små utgivelser – i en boks.

Jan Freuchen og Sigurd Tenningen (red.)
Game of Life III: Juliusvariasjonene. Kunst, menneskedannelse og parkkultur i Kristiansand 1970-2015
Kristiansand kunsthall

Fortellingen om apen over alle norske aper (Julius!) er utgangspunktet for denne kloke og kvikke utstillingsantologien, hvor tanken trekkes fra dyreparkens innhegninger til menneskeparkens soneinndeling. Utsynet fra Kristiansand kan vel knapt bli videre enn i disse diskusjonene av pedagogikk, kunst, menneske- og byutvikling.

Hiromi Itõ
Ete, pule, drite, føde, drepe, blø
Oversatt av Ika Kaminka
H/O/F

Ekle og strålende vitalistiske dikt – alt det japanske feministikonet Ito skriver om bæsj, er tusen ganger mer lesverdig enn det Knausgård får ut av samme emne.

Frode Johansen Riopelle

Espen Stueland
700-års-flommen. 13 innlegg om klimaendringer, poesi og politikk
Forlaget Oktober

Stueland opplevde flommen på Vestlandet høsten 2014, og lar erfaringene derfra danne utgangspunkt for økologiske analyser, personlige essayer og litteraturkritikk som til sammen utgjør et vektig kampskrift mot klima-optimisme i politikken – og i språket. Vitenskapens regnestykker berikes her av en dirrende nerve og et språklig nærvær som bør kunne bidra til å mobilisere oss for en endring i klimapolitikken.

Ta-Nehisi Coates
Mellom verden og meg
Oversatt av Bodil Engen
Heinsen Forlag

Fjorårets amerikanske boksensasjon er nå ute på norsk, og med Trump som president blir denne hudløse skildringen av afroamerikansk vanskjebne i USA neppe mindre aktuell de kommende år. Boken er formet som et brev til forfatterens sønn, og lykkes både med å formidle radikal svart litteraturtradisjon for den oppvoksende slekt, og å fornye den ved å vise hvilke psykiske kostnader den dulgt rasistiske voldskulturen fører med seg.

Kazuo Ishiguro
En kjempe begravd
Oversatt av Kari og Kjell Risvik
Cappelen Damm

Av og til kommer verk som vekker nysgjerrigheten for tradisjoner man tidligere har valgt å se bort fra. Denne stillferdige, subtile romanen bærer med seg århundrer med høvisk ridderdiktning og mye spilt drageblod. Men den forestiller seg også en engelsk forhistorie som på ingen måte kan avfeies som bare «fantasy».

Mer fra Bøker