Bøker

Soldatkoret og dirigenten

I Finn Iunkers nye bok, Stemmer fra Israel, er det makten som snakker.