Bøker

Hva skal vi fortelle våre barn om klimakatastrofen?

I hvert fall ikke at de skal være optimister.