Bøker

Årets beste bøker

Morgenbladets kritikere velger sine favoritter fra bokåret 2018.

Margunn Vikingstad  

Sara Stridsberg

Kärlekens Antarktis

Albert Bonniers Förlag

Det sterke ved Stridsbergs litteratur, om ein ser vekk frå prosaens enorme estetiske eigenverdi, er skriftas nesten juridiske omsorg og kamp for det utsette mennesket. I Kärlekens Antarktis gir ho røyst til ei stemmelaus kvinne, og romanen blir nok eit nødvendig eksempel på at brutale skriftemål frå kvinneliv både har ei politisk og ei potensielt frigjerande kraft.

Trude Marstein

Så mye hadde jeg

Gyldendal

Det er både trøyst og beven å hente ved å lese Marsteins romanar; trøyst i klokskapen ho viser overfor menneskelege brester, beven i den omsynslause og klartenkte skildringa av jakta på eit betre og meir intenst liv. Så mye hadde jeg er ikkje utan den skarpe «marsteinske» humoren, men portrettet av ei kvinne som stangar mellom ei grunnleggande redsle for å miste på den eine sida og ei stor, begjærleg livslyst på den andre, skil seg likevel ut i forfattarskapen ved eit enda djupare alvor og ein sterkare varme.

Steffen Kverneland

En frivillig død

No Comprendo Press

I teikninga, fotografiets og fragmentets form forsøker Kverneland å forstå den svarte gåta om kvifor faren tok sitt eige liv. Slik travar han inn i samtidslitteraturens fascinasjon for levd liv, men, sjølvsagt, på sin måte. Med En frivillig død utvidar han litterært og eksistensielt både biografien og sjølvbiografien som sjanger – og til liks med Sara Stridsberg, er det ingen som skriv verkelegheitslitteratur slik som Kverneland gjer det.

Espen Søbye  

Jan Grue

Jeg lever et liv som ligner deres: En levnetsbeskrivelse

Gyldendal

Virkelighetslitteratur er nærmest blitt synonymt med å henge ut slekt, venner og bekjente. Slik er det ikke i denne formfullendte selvbiografien som øyeblikkelig har inntatt en plass høy opp i den norske selvbiografiens kanon. Alle som har lest noe av forfatteren fra før, vet hva han kan, men med denne teksten skaper han forventninger om nær sagt hva som helst, forbilledlig og overskridende.

Philippe Sands

Tilbake til Lemberg

Oversatt av Christian Rugstad

Press

For alle som tror at alle arkiver er gravd opp og endevendt, at det ikke er mer nytt å finne ut, beviser denne boken det motsatte. Men den er også et eksempel på at alle, ved å grave i sin egen historie, kan gjøre oppdagelser av vesentlig betydning ikke bare for seg selv, men for oss alle. Sands lærer oss at familiehistorie er verdenshistorie, og at vi skal stole på at våre egne erfaringer er viktige og betydningsfulle.

Jostein Gripsrud

Norsk hamskifte? En kritikk av Terje Tvedt, et betinget forsvar for godheten og en etterlysning av midtbanen i innvandringsdebatten

Vigmostad & Bjørke

Så har vi ikke ventet forgjeves! Endelig en pamflett med en velblandet miks av kunnskap, engasjement, politisk klokskap, skriveførhet og et klart budskap: Det er feil at tro at menneskerettigheter, multikulturalisme og «godhet» ble innført i Norge av et «humanitærpolitisk kompleks» for å tildekke egen nasjonsoppløsende virksomhet.

Willy Pedersen  

Philippe Sands

Tilbake til Lemberg

Oversatt av Christian Rugstad

Press

Sands er jurist og verdensledende ekspert på folkemord. Her tråkler han seg tilbake i sin egen jødiske slektshistorie. Mye startet i byen som nå heter Lviv og en gang het Lemberg. De to som leverte det juridiske grunnlaget for Nürnberg-prosessene studerte i byen, og de var også jøder. Grundig og spennende om forrige århundres viktigste rettssak, men også om de komplekse karakterene som utformet tiltalen og en mørk og vakker by, i hjertet av Europa.

Virginie Despentes

Vernon Subutex 1 

Oversatt av Gøril Eldøen

Gyldendal

En roman som tar temperaturen på subkulturer i Frankrike, hvor Vernon Subutex er hovedfiguren. Livet har kretset rundt funky musikk, og han har hatt den feteste platesjappa i Paris. Den går konk og han driver rundt i et kaotisk undergrunns-Paris, som Despentes har beskrevet siden hun regisserte sin første film – Baise-moi. Vi møter en muslimsk pornostjerne, en psykopatisk filmprodusent og et profesjonelt nettroll. Dette er stoff hun kan.

Michael Pollan

How to Change Your Mind. The New Science of Psychedelics

Penguin

På 1950-tallet var LSD lovende nyvinning i psykoterapi. Så ble stoffet kuppet av hippiene og satt på narkolisten. Men i hemmelighet har idealistiske sjamaner fortsatt å lede søkende sjeler på reiser inn i det ubevisste. De siste årene har forskere ved ledende universiteter tatt opp virksomheten. Pollan reiser inn i sitt eget sjeledyp ved hjelp av LSD, psilocybin og DMT og vi får høre om en ny generasjon forskere som fortsetter der de en gang slapp på 1950-tallet.

Per E. Hem  

Alfhild Nakken

Å dele broderlig. Det dansk-norske arkivspørsmålet 1945–2000

Riksarkivarens skriftserie

Enkelte vil kanskje tenke at boken er for de spesielt interesserte, men denne arkivsaken var et meget viktig nasjonalt anliggende. Nakkens beretning om delingen av arkivene fra unionstiden, som Norge og Danmark tvistet om i nesten 200 år, er alt annet enn tørr historieformidling. Hun har en god penn og gir leseren en følelse av at arkivspørsmål er noe høyst vitalt og levende.

Håvard Syvertsen

Å sykle. En besettelse

Kagge

Denne boken er lidenskap formidlet i essays form. Sjelden føler forfatteren seg lykkeligere enn når han sitter på sykkelen og trår og trår, gjerne i flere timer, men det må være over 10–11 grader og helst sol. Det han søker er frihetsfølelsen, å bli opptatt i en tilstand hvor han rett og slett glemmer seg selv. Alle som har en dyp fascinasjon for en hvilken som helst aktivitet vil kunne kjenne seg igjen i Syvertsens interessante refleksjoner om meningen med noe så repetitivt som sykling.

Det han søker er frihetsfølelsen, å bli opptatt i en tilstand hvor han rett og slett glemmer seg selv.

—   Per E. Hem om Håvard Syvertsens Å Sykle. En besettelse.

Marte Michelet

Hva visste hjemmefronten? Holocaust i Norge: varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet

Gyldendal

Michelets bok skapte umiddelbart bølger da den ble sluppet. Det er fortjenstfullt at hun har drevet et så kritisk kildemessig gravearbeid og evner å sette de mange enkelthetene inn i et større perspektiv. Innvendingen er at hun tidvis blir for insisterende og tolker en del av kildene for tett opp mot det hun ønsker å få frem, nemlig at den organiserte hjemmefronten kunne gjort mye mer for å redde jødene.

Frode Johansen Riopelle  

Jenny Erpenbeck

Alle dagers ende

Oversatt av Ute Neumann

Oktober

Vi følger en kvinne gjennom fem av hennes mulige liv i denne kaldsindige, magiske skjebnefortellingen om totalitarismens århundre. Erpenbecks dikteriske historietime er også en behersket klagesang over jødenes skjebne i Europa.

Bjørn Vatne

Nullingen av Paul Abel

Gyldendal

Potensialet for overvåkning og manipulasjon som ligger i kim på internett, innfris til fulle i denne godlynte dystopien om et Norge under et fremtidig miljøvernsdiktatur. Vokt deg for den grønne revolusjonen.

David Grossman

En hest kommer inn på en bar

Oversatt av Bodil Engen

Agora bibliotek

Komedie og tragedie er flettet usedvanlig tett sammen i denne israelske romanen. Et standupshow forsures av personlig sorg og får publikum til å stryke på dør, men leseren ler og gråter og sitter fengslet til siste slutt.

Trond Berg Eriksen  

Kaj Skagen

Norge, Vårt Norge. Et lands biografi

Dreyer

Skagens bok gir et nytt og friskt blikk på norsk tankehistorie. Skagen plasserer velkjente skikkelser i nye kontekster og oppsummerer sin egen biografi ved å dvele ved landets livsløp og overskridelser. Motsetningen mellom kristendom og fornuft, metafysikk og vitenskap blir hovednøkkelen til en ny identitetsfortelling. Skagen makter å gjennomføre portrettet fordi han tar sjanser og på forhånd vet at ikke noe ord vil bli det siste som sies om saken.

Jordan B. Peterson

12 regler for livet. En motgift mot kaos

Oversatt av Gunnar Nyquist

Gyldendal

Hvem skulle tro at en tradisjonell moralist skulle ha noen sjanse på det nye, elektroniske meningsmarkedet? Vi har åpenbart fjernet oss så langt fra den sunne fornuft at enkel og velprøvd livsvisdom nå kan selges som ferskvare. Peterson er selvsagt en retorisk kunstner på skjermen og i hele den skogen av anledninger som det nye mediemiljøet stiller til vår disposisjon. Han er ingen original tenker, men han evner å fremstille sine poenger slik at leserne føler seg som originale tenkere selv. Hva mer kan man ønske seg? 

Knut Arild Hareide

Det som betyr noe. Et KrF for vår tid

Aschehoug

Hareides bok er en begivenhet som sprenger gjerdene på det politiske feltet i landet vårt. Her møter vi noe så sjeldent som en politiker som drives videre av ønsket om gjøre seg forstått og tvile seg frem til et nødvendig veivalg. Selvsagt hjelper det ham et godt stykke på vei at hans politiske jordomseiling er omgitt av så smålige og gjerrige alternativer hos partikollegene. Boken er ingen genistrek, hverken som litteratur eller tenkning. Men den er ærlig, oppriktig og nødvendig. 

Carina Elisabeth Beddari  

Didier Eribon

Hjem til Reims

Oversatt av Thomas Lundbo

Aschehoug

Å klatre i det franske klassesystemet er noe ganske annet enn å svinge seg i det norske – likevel ville det være dumt å lese Didier Eribons intellektuelle selvbiografi uten en kikk i speilet. Eribons tenksomme fortelling om reisen fra foreldrenes akademikerforakt til sin egen kameratslige omgang med eliten, inneholder innsikter som også den norske venstresiden bør bemektige seg.

Cathrine Knudsen

Den siste hjelperen

Pelikanen

Scenarioene i Cathrine Knudsens romaner er slett ikke trygt plassert i fremtiden eller innenfor fiksjonen. Knudsen legger bredsiden til i møte med samtiden. En egen landsby for demente, en flokk med geiter som produserer silke via edderkoppgener og en organisasjon som tilbyr en personlig følgesvenn inn i døden! Blikket på rammene som former dagens og morgendagens vanlige norske liv er gruoppvekkende, men også oppløftende årvåkent.

Adrienne Rich

Essential Essays: Culture, Politics and the Art of Poetry

Norton

En av årets antologier om metoo heter Det skjer nå. Fortellinger fra en feministisk revolusjon. Siden ethvert opprør er tjent med å kjenne sin historie, passer det bra at et utvalg av feministen, poeten og aktivisten Adrienne Richs (1929–2012) sakprosa også kommer ut akkurat i år. Richs tanker om kjønn, moderskap, rase, politikk og kunst er kanon; dette er uomgjengelig litteratur for alle. Deg også.

Bernhard Ellefsen  

Kerstin Ekman

Gubbas hage

Albert Bonniers Förlag

Den sene fasen i den nå 86 år gamle Kerstin Ekmans forfatterskap holder et nesten ubegripelig høyt nivå. Gjennom fire essaybøker (siden den moderne klassikeren Herrarna i skogen, 2007) har hun blandet lærdomshistorie, litteraturkritikk og hobbybotanikk i en dyp og utrolig nysgjerrig undersøkelse av forholdet mellom menneske og natur. Gubbas hage vender blikket mot hennes svenske nærnatur, og står ikke mye tilbake for mesterverket fra 2007.

Tove Ditlevsen

Små hverdagsproblemer

Gladiator

Samlingen av alle de 4000 svarene den danske forfatteren Tove Ditlevsen ga i sin brevkasse i ukebladet Familie Journal mellom 1956 og 1976 er blitt et storverk av de sjeldne. Å lese den fra perm til perm lar seg nesten ikke gjøre, men man må unne seg å dykke ned her og der, se den «ditlevsenske» empati og livsforståelse utfolde seg. Boken blir dessuten et fantastisk tidsbilde. Og hvorfor vil så mange av innsenderne vite hva Tove synes om håndskriften deres?

Philip Roth

Why Write? Collected Nonfiction 1960–2013

Library of America

I mai i år døde Philip Roth. I mine øyne er han USAs største forfatter etter krigen, og en av de største uansett språk gjennom de siste tre tiårene. Bare noen måneder tidligere fullførte Library of America utgivelsen av hans samlede verker med et bind artikler og essays. At hans samlede sakprosaproduksjon gjennom seks tiår bare ble snaue 500 sider i bokform, sier litt om lojaliteten til romansjangeren. Og det er nettopp romanformen han har mest å si om i essayene.

Katrine Heiberg  

Casper André Lugg

Tilgi det virkeliges blomstring

Tiden

Få unge poeter her til lands skriver så sterkt, kompromissløst og overbevisende som Lugg. Årets diktsamling ligner de foregående i at den skriver frem et sanselig og religiøst nærvær, frembragt i møtet mellom jeget og naturen. Samtidig er det her en klarere vilje til formeksperimenter og språkarbeid, som lyser opp konfliktene og euforien i poetens prosjekt. Lugg inviterer til hengivelse og meditasjon over hva tilgivelse kan være.

Sonja Nyegaard

Mørket er et mirakel

Kolon

Nyegaards første diktsamling på 14 år er en poetisk og subjektiv kosmologi. Her spørres og fortelles det om himmelen, jorden, stjernene, lyset og mørket, i en tone som slår meg som både vis og småbrisen. Diktene kan virke ustødige med sin skeive syntaks, sine stadige retningsskift og selvfølgelige sjonglering med de største elementene, men det er bare på overflaten. Dette er, i den beste betydningen av ordene, romslig og åpen poesi.

Nils Chr. Moe-Repstad

Det vakre hvite, draperiene

Flamme

Etter kraftanstrengelsen Wunderkammer fra 2016, er Moe-Repstad denne gangen ute med en slankere, men ikke mindre ansporende bok, der barokkens estetiske ødsling og overskridelser er utgangspunktet. Poeten skaper sin egen rytme med en uortodoks tegnsetting, og oppretter samtidig nye forbindelser mellom det individuelle og det historiske. Her får pubertal humor stå side om side med makt- og økokritiske perspektiver.

Ane Farsethås  

Jan Grue

Jeg lever et liv som ligner deres: En levnetsbeskrivelse

Gyldendal

Jan Grue fornyer den selvbiografiske sakprosaen og skriver politisk slagkraftig litteratur med utgangspunkt i egne erfaringer med en sjelden muskelsykdom. Jeg lever et liv som ligner deres lar på uanstrengt vis det helt konkrete og personlige danne utgangspunkt for avanserte tankerekker, som ikke blir mindre litterære av at de av og til tar argumentets form. Snarere tvert imot.

Maggie Nelson

I blått

Oversatt av Anne Arneberg

Pelikanen

Maggie Nelsons Argonautene er det eksplisitte forbildet for Jan Grues bok av året (se over). Nå kan norske lesere stifte bekjentskap med en av henne sterkeste utgivelser, I blått, der fargen blå danner utgangspunkt for en serie tekster om kjærlighet, kropp, makt, sorg, i en poetisk og essayistisk prosa som overskrider sjangre og åpner for tanken.

Trude Marstein

Så mye hadde jeg

Gyldendal

Marsteins roman er en av forfatterskapets sterkeste, og følger Monika fra Fredrikstad gjennom et helt livsløp hvor hun skrenser fra det ene forholdet til det andre, fra den ene karrieren til den andre, fra den ene livsstilen til den andre, alt mens datteren flytter med på lasset. I likhet med mange av Marsteins tidligere hovedpersoner, stiller romanen leseren i en slags skvis mellom gjenkjennelse og uro. Er det virkelig sånn vi er?

Mer fra Bøker