Bøker

– Jenssen er systematisk lemfeldig

Forsker og forfatter Cathrine Baglo reagerer på omfattende bruk av eget arbeid i Hugo Lauritz Jenssens nye bok En samisk verdenshistorie.