Bøker

– Lykke til!

Dag Solstad mener han lot Kongsberg Teaterlag gi seg i kast med Vildanden av rent praktiske årsaker.