Bøker

Et handlingslammet USA, et ensomt Europa

Koronaepidemien har avslørt nasjonalismens begrensninger i Europa, sier statsviteren Ivan Krastev, som har skrevet bok om pandemiens konsekvenser.