Bøker

Et pestens år

Abonner via iTunes (Morgenbladets bokpodkast) eller RSS.

Akk. Et helt år! Er det mulig? Morgenbladets bokpodkast markerer dette pestens år med å snakke om et annet tilbakeblikk på et pestens år, nemlig Daniel Defoes A Journal of the Plague Year. Med Ane Farsethås og Bernhard Ellefsen.

Hør mer av Morgenbladets bokpodkast:

Mer fra Bøker