Bøker

– Å insistere på at det er unge, svarte kvinner som skal omsetje Amanda Gorman, er kraftfullt på ein ganske grunn måte

Heile problemstillinga er latterleg, meiner Pedro Carmona-Alvarez. For Kristina Leganger Iversen handlar det om å vere medviten om sin eigen posisjon.