Bøker

Reven og rotta og grisen

Abonner via iTunes (Morgenbladets bokpodkast) eller RSS.

Hva betyr et dyr i den industrielle kjøttproduksjonens tidsalder? Morgenbladets bokpodkast ser nærmere på fem bøker som kan hjelpe oss til å se dyrene med nye øyne. Med Ane Farsethås og Bernhard Ellefsen.

Hør mer av Morgenbladets bokpodkast:

Mer fra Bøker