Bøker

– En gevinst av identitetspolitikken er at man blir bevisst hva litteratur kan gjøre

Hamsunforsker Tore Rem svarer på kritikken fra bokaktuelle Ståle Dingstad.