Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Bøker

Vil vurdere taushetsplikten rundt norsk-jødisk formue

Finanstilsynet har bedt Valdres Sparebank om ytterligere opplysninger for å kunne vurdere om taushetsplikten rundt norsk-jødiske Hans Salomons kundeforhold under krigen skal oppheves.

Ingeborg Solbrekken

Kun for abonnenter