Bøker

– Dei sa eg burde slutte med det tullet eg heldt på med

I ei årrekkje har Bente Imerslund samla folk sine forteljingar om å vere nasjonal minoritet i det østersjøfinske området. Det har ikkje alltid blitt tatt godt imot.