Bøker

– Eg hugsar godt korleis det var å bli bannlyst frå samfunnet

Mazdak Shafieians fyrste roman tek utgangspunkt i eigen oppvekst, som barn av opposisjonelle etter den islamske revolusjonen.