Bøker

Vil at boken skal utvide metoo-debatten i Norge

Hilde Rød-Larsen skulle ønske forlaget Aschehoug markedsførte romanen Diamantkvelder som en metoo-bok som sprang ut av hennes egne erfaringer med seksuell utnyttelse.