Bøker

Når ikke engang kulturredaktørene gidder å lese bøker

Har den svenske litteraturen opplevd et oppmerksomhetsøkonomisk krakk? Og vil vi i så fall kjenne ringvirkningene her hjemme?