Bøker

Litteraturen er død, leve litteraturen!

Morgenbladets bokpodkast er tilbake.

Litteraturens forhold til skjermene har vært diskutert i 40 år. Dagens situasjon har likevel lite til felles med den Jan Kjærstad beskrev, da han på 80-tallet publiserte sitt berømte essay om EDB og romanen. Det er ikke lenger bare skjermene som teknologi som utfordrer skrivingen og lesingen av litteratur, det er skjermenes ideologi. Men litteraturen har alltid blomstret i møte med det som kunne se ut som uoverstigelige utfordringer fra andre medier, vil den ikke gjøre det denne gangen også? I denne episoden av Morgenbladets bokpodkast snakker vi om litteraturen i innholdets tidsalder. Med Olaf Haagensen og Bernhard Ellefsen.

Mer fra Bøker