Bøker

Nordea vil åpne historiske bankarkiver – hvis staten lar dem

Dagens lov gjør det svært vanskelig å drive forskning på hva som foregikk i norske banker da jødene ble plyndret under okkupasjonen. – Vi ønsker en forskrift som gjør det mulig å dele dette materialet, sier Asbjørn Tingulstad Hem, juridisk rådgiver i Nordea.