Bøker

Fire fossianere som jubler, og en svenske som synes feil nordmann vant

Dette sa ekspertene da Morgenbladet ringte om det osägbara – og den største norske litteraturnyheten i vår levetid.