Bøker

Kamp om å sponse forfattardebutantane

Etter at nykomaren Forfatterforbundet byrja å sponse det årlege debutantseminaret på Lillehammer, ville også Den norske Forfatterforening bli med på samarbeidet. Men det får dei ikkje lov til.