Bøker

– Det ville vere ein katastrofe viss vi mistar Det litterære råd

Forfatterforbundet vil ha same rett til å dele ut Statens kunstnarstipend som Den norske Forfatterforening, noko som kan innebere slutten for Det litterære råd. – Det er ein jævla stolt tradisjon ein ikkje berre kan kvitte seg med i pragmatikkens namn, seier forfattar Vigdis Hjorth.