Bøker

Bankenes taushetsplikt: Handler om hvem som skal forvalte vår felles historie

Hvem skal forvalte det historiske bankmaterialet – det er fristende å si: bevismaterialet – etter okuppasjonsårenes inndragelser og den økonomiske tilintetgjørelsen av jødene? Bør det være bankene selv?