Bøker

Bokbransjen, ungdommen og den manglende leselysten: En rapport fra frontlinjene

I debatten om unge og lesing er alle skjønt enige om at de unge burde lese mer. Men hvordan få dem til å plukke opp flere bøker? En rapport fra frontlinjene i kampen for leselysten.