Anmeldelser

Hummerhierarkier og andre kulturkrigsavsporinger

Jordan Peterson skriver for mennesker som står alene ved tilværelsens avgrunn.