Anmeldelser

En stat i konflikt

En bok om Israel som bevisst unnlater å gjøre motsetningene mellom jøder og palestinere til en hovedsak.