Anmeldelser

Hytter og hus, men ingen borge

Kulturradikalismen er sykdommen til døden når Kaj Skagen skal fortelle historien om Norge.