Anmeldelser

Mer liv

Bernhard Ellefsen bekjenner at han ikke leser litteratur for å «lære å dø», men for å ta del i den energien som forløses når dødsangst forvandles til vital protest.