Anmeldelser

Voldtektens historie

I Kathrine Nedrejords selvbiografiske roman betegner ordet offer en tilstand, ikke en rolle.