Anmeldelser

Mannemonologene

I Brit Aksnes’ samtalebok om mannemenneskets innerste tanker handler det påfallende ofte om kvinnemennesker.