Anmeldelser

Døde fedre biter ikke

Édouard Louis har skrevet et anklageskrift mot dem som har holdt faren hans nede. På veien tar Louis selv livet av ham.