Anmeldelser

Tegner og forklarer krigen i Ukraina

Fedor Sapegins tegneseriereportasje fra et krigsherjet Ukraina blir for balansert for sitt eget beste.