Anmeldelser

Et perfekt møte

Det er en overskridende, ja, hallusinerende tilfredsstillelse å lese Torgrim Eggens biografi om Axel Jensen.