Anmeldelser

Han spørger kun

Rasmus Hage Dalland er så åpen i møte med høyreradikale tanker at tvangsutsendelse av egne statsborgere til slutt fremstår like uskyldig som justeringer i skattereglene.