Anmeldelser

Nåde, frelse og fortapelse

Novellene i den danske forfatteren Caroline Albertine Minors Velsignelser er preget av overflod.