Anmeldelser

Hva skjer om møtet med skriftspråket blir formidlet av et nettbrett?

Bjørn Gabrielsen og Gaute Brochmann har rett i at vi trenger langt mer kunnskap om konsekvensene av barns skjermbruk.