Anmeldelser

Hvordan er det mulig at fotballen ikke er en selvsagt del av ethvert ansvarlig historieverk?

Den svenske journalisten og statsviteren Ekim Çaglar skriver om konflikter og politikk, med fotballen som det store prismet.