Anmeldelser

Tropefeber

Roar Løken viser at Danmark-Norge var blant de mest brutale kolonimaktene.