Anmeldelser

Thriller om en NOU

Jødene slet i møte med norsk byråkrati etter krigen. Femti år senere støtte Berit Reisel på den samme prokuratormentaliteten.