Anmeldelser

Kan Robert Mood oppdra retningsløs ungdom?

Militær selvhjelp er en interessant undersjanger i selvhjelpslitteraturen. Kan offiserenes livsvisdom gjøre oppdragelsesjobben når verneplikten ikke lenger er en plikt?