Anmeldelser

Denne anmeldelsen er tilegnet barna mine

Intellektuelt sett finnes det ikke noen mer fruktbar oppgave for den økologisk engasjerte litteraturen enn å rykke oss ut av vårt nåtidsperspektiv. Paradoksalt blir det da å underlegge et slikt budskap den glatte og nesten pliktskyldig selvbiografiske sakprosaen.